Saopštenje korisnicima kredita sa valutnom klauzulom u CHF

Poštovani korisnici kredita,

Poštovani klijenti,

Zbog velikog broja Vaših poziva i pitanja povodom neizglasavanja Zakona o konverziji kredita iz CHF u KM, kao i povodom ponude Hypo Alpe Adria bank, ad Banja Luka, odlučili smo da sve informacije i stav koji imamo objavimo na našoj Fb stranici i zvaničnoj web stranici naše kancelarije www.advokatmrsa.com

Advokatska kancelarija Dalibor Mrša nije ovlaštena da vrši obračun rata i anuiteta korisnika kredita u skladu sa ponudom banke.

Klijenti koji su zatvorili kredit, kao i klijenti kojima je otkazan ugovor o kreditu ne dolaze pod primjenu ponude banke.

CHF

Nemamo zvaničan stav banke da li se ponuda banke odnosi na klijente koji su tužili banku, i koji je namjeravaju tužiti; nezvanično saznajemo da će ovim klijentima biti uskraćeno pravo da se koriste ovim “olakšicama”.

Uplate korisnika kredita do dana konverzije kredita po ponudi banke nemaju nikakvog značaja u novom obračunu anuiteta.

Skrećemo pažnju korisnicima kredita kojima su krediti plasirani u toku 2006. godine da im ističe rok za podnošenje tužbe i da ulaze u period zastare protekom roka od 10. godina, zbog čega gube pravo na ostvarivanje sudske zaštite.

Odluku o prihvatanju ponude banke klijenti moraju donijeti sami na bazi obračuna kojeg će sačiniti banka, a koji obračun klijenti mogu da provjere samostalnim računanjem ili kod ovlaštenog vještaka ekonomske struke.

U narednim danima nastojaćemo da u saradnji sa vještacima i ekonomistima klijentima pružimo podršku u načinu obračuna preostalih rata kredita, a vrlo brzo ćemo objaviti na našim stranicama obračun rata na konkretnim primjerima.

Prema reakcijama naših klijenata, korisnika kredita ekonomske struke ponuda banke je nepovoljna za korisnike kredita iz razloga što se trenutna kamatna stopa kreće u rasponu od 3-4%, ponuđena kamata će biti na nivou od 5,99%, konverzija se vrši prema trenutno važećem kursu CHF, a ponuđeni otpis se odnosi samo na preostali dio glavnice.

Zvaničnu ponudu Hypo Alpe Adria bank ad Banja Luka možete pročitati ovdje: http://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=190963

Sa novim informacijama ćemo se oglasiti u narednim danima.

U Banjoj Luci, 04.03.2015.

1 Comment
  • Dedicated server
    April 21, 2017 3:45 pm

    Srbiji, vec i u okolnim drzavama na Balkanu, banke nudile stambene kredite indeksirane valutnom klauzulom izrazenom u svajcarskim francima, a sto je siroj javnosti predstavljano od strane banaka kako najpovoljniji bankarski proizvod na trzistu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.