Prilog ATV od 9. marta

Ovaj prilog zaslužuje nekoliko objašnjenja.

Ovo je zapravo manji dio razgovora, tako da je bitno naglasiti da većina korisnika nije zadovoljna ponudom banke, ali to ne znači da naša Advokatska kancelarija bilo koga nagovara ili odgovara na prihvatanje ili odbijanje ponude banke.

Naši klijenti, ekonomisti, izračunali su da bi samo po osnovu nezakonitog obračuna kamatne stope, dakle po Liboru u sudskom sporu, dobili onoliko koliko sada banka nudi posljednjom ponudom, ili bi taj iznos bio nešto veći u tom slučaju.

Nadalje, u prilogu se govori o “odustajanju” od tužbe. Zapravo se ne radi o “odustajanju” već o odricanju od tužbe. Zakon o parničnom postupku ostavlja mogućnost tužilačkoj strani da povuče tužbu, ili da se odrekne tužbenog zahtjeva. Razlika je u tome što jednom povučena tužba smatra se kao da nije bila podnesena i može se ponovo podnijeti, što nije slučaj sa odricanjem od tužbenog zahtjeva, u kojem slučaju tužilac kao parnična stranka više ne može da traži sudsku zaštitu po istom činjeničnom i pravnom osnovu, jer se radi o presuđenoj stvari i sud bi novu tužbu odbacio. Mogućnost opoziva izjave o odricanju od tužbenog zahtjeva svedena je na minimum jer se presuda na osnovu odricanja u pravilu donosi na raspravi odmah nakon date izjave o odricanju, ili odmah po zaključenju glavne rasprave.

Za one klijente koji budu željeli da prihvate ponudu banke, a nalaze se u sudskom sporu, obaveza će biti odricanje od tužbenog zahtjeva. Ovo je vrlo bitno za korisnike kredita koji se nalaze u sudskom postupku.

Napominjem da su sve ove informacije zasada nezvanične, a da ćemo se sa istima detaljnije upoznati do kraja tekućeg mjeseca.

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.