Lawsuits

Klauzula ništavna – Vrhovni kasacioni sud Srbije

Panorama zastave(2)Priča o ugovorima o kreditu sa valutnom klauzulom u CHF dobija svoj epilog i u Srbiji, budući da jei sud ove države zauzeo stav po tom pitanju koji je u suštini obavezujući za nižestepene sudove, i koji glasi:
Pravno shvatanje “Punovažnost valutne klauzule kod ugovora o kreditu u švajcarskim francima i konverzija”