Još jedna presuda u korist korisnika kredita

thumbs-upOsnovni sud u Banjaluci je u još jednom predmetu odlučio u cjelosti korist korisnika kredita. Presudom je u potpunosti usvojen tužbeni zahtjev korisnika kredita te te je obavezana tužena Addiko bank a.d. Banja Luka kao pravni sljednik Hypo Alpe Adria bank a.d. Banja Luka da tužiocima iz Banjaluke, na ime neosnovanog obogaćenja isplati slijedeće iznose:

  • iznos od 897,62 KM na ime glavnog duga – razlike između uplata tužilaca i anuiteta kredita neusklađenih s tržišnom vrijednošću Libora utvrđenom u periodu od 01.02.2009. do 31.10.2011. godine, kao i za 7 –mi mjesec 2012. godine,  te iznos od 897,32 KM kao iznos obračunate i dospjele zatezne kamate za više obračunat inaplaćen kredit po osnovu neusklađene vrijednosti Libora s tržišnom vrijednošću, za navedeni period
  • iznos od 17.466,02 KM na ime ukupno obračunatog i naplaćenog kredita po osnovu kursne razlike, u periodu od od 01.10.2006. do 31.12.2016. godine, te iznosod 9,162,07 KM kao iznos obračunate i dospjele zatezne kamate za više obračunat i naplaćen kredit po osnovu kursne razlike od 01.10.2006. do 31.12.2016. godine, kao i zakonsku zateznu kamatu na iznos glavnog duga od 17.466,02 KM za period od 01.01.2017. godine pa do isplate.

Banka je obavezana da tužiocima nadoknaditroškove postupka u iznosu od 3.260,01 KM.

 

Mrsa_II-1

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.