Još jedan uspjeh u sporu korisnika kredita

16400696138_843b62dfd2_cNovom presudom Osnovnog suda u Banjaluci i cijelosti je usvojen tužbeni zahtjev tužilaca iz Gradiške. S njihovom dozvolom objavljujemo imena korisnika kredita, odnosno tužilaca.
Presudom je obavezana tužena Addiko bank a.d. Banja Luka kao pravni sljednik Hypo Alpe Adria bank a.d. Banja Luka da tužiocima Ljiljani Najman – Šiljak i Zoranu Šiljku iz Gradiške,

Nove presude u korist korisnika kredita

swissfrancsOsnovni sud u Banjaluci donio je tri nove presude kojim je Addiko banka obavezana na isplatu novčanog iznosa korisnicima kredita po osnovu nezakonitog obračuna kamatne stope.
Tako se u prvoj presudi navodi:
Addiko Bank a.d. Banja Luka kao pravni sljednik Hypo Alpe Adria bank a.d.

Nova presuda u korist korisnika kredita

judge-gavel-1461964812bafUprkos trenutno zauzetom stavu Okružnog suda u Banjaluci, te odluke građanskog vijeća Vrhovnog suda Federacije BiH, Osnovni sud u Banjaluci danas je donio još jednu presudu kojom je u cijelosti usvojen tužbeni zahtjev korisnika kredita.
Presudom je Addiko banka obavezana da tužiocima po osnovu sticanja bez osnova (neosnovanog obogaćenja) isplati iznose:
  • iznos od 7.998,41 KM na ime glavnog duga –

Prilog ATV od 9. marta

Ovaj prilog zaslužuje nekoliko objašnjenja.

Ovo je zapravo manji dio razgovora, tako da je bitno naglasiti da većina korisnika nije zadovoljna ponudom banke, ali to ne znači da naša Advokatska kancelarija bilo koga nagovara ili odgovara na prihvatanje ili odbijanje ponude banke.

Naši klijenti,

Saopštenje korisnicima kredita sa valutnom klauzulom u CHF

Poštovani korisnici kredita,

Poštovani klijenti,

Zbog velikog broja Vaših poziva i pitanja povodom neizglasavanja Zakona o konverziji kredita iz CHF u KM, kao i povodom ponude Hypo Alpe Adria bank, ad Banja Luka, odlučili smo da sve informacije i stav koji imamo objavimo na našoj Fb stranici i zvaničnoj web stranici naše kancelarije www.advokatmrsa.com

Advokatska kancelarija Dalibor Mrša nije ovlaštena da vrši obračun rata i anuiteta korisnika kredita u skladu sa ponudom banke.

Realan scenario za rješenje problema sa CHF kreditima iz Hrvatske?

Stranka ORaH, organizator konferencije na kojoj je nedavno gostovao Dalibor Mrša, ponudila je nešto što se čini kao realističan model rješenja problema sa kreditima u švajcarskim francima za Hrvatsku.

CHF-500Podsjetimo, konferencija o sudskoj praksi u Hrvatskoj, BiH i Srbiji u vezi s tužbama podignutim zbog sumnje u nezakonitosti prilikom izdavanja kredita s valutnom klauzulom u švajcarskim francima održana je u Zagrebu 28.